Mimosúdne riešenia
Poslanie a úlohy
 
Požiarna ochrana
Projekty a dokumentácia
• Dokumentácia 
• Projekty 
Úlohy v PO
 
Bezpečnosť pri práci
Školenia
 
Kontakt
• Web-Mail
 
1.Mediácia
 

V živote človeka sa vyskytujú spory z rôznych oblastí, preto vzniká možnosť širokého využitia mediácie v sporoch:

- rodinnoprávnych,
- občianskoprávnych,
- obchodn ých záväzkových,
- pracovnoprávnych atď.

V každej z týchto oblastí je veľké množstvo prípadov, u ktorých je mediácia najlepšou cestou.
Je pomerne bežné, že vďaka mediácii nedôjde napr. k rozvodu manželstva, alebo aspoň prebehne rozvod kultúrnejšou formou, majetok sa rozdelí bez zbytočných prieťahov a na deťoch to nezanechá také následky. Môžu naďalej veriť, že ich rodičia sú slušní a milujúci ľudia. V prípade obchodno záväzkových vzťahov je možné sa vyhnúť i konkurzu na firmu, prípadne rozvláčnym súdnym sporom, ktoré aj tak nakoniec vedú k bankrotu.
Často je dokonca možno dosiahnuť toho, aby rozhádaní obchodní partneri spolu naďalej spolupracovali a oni i ich zamestnanci mali z toho osoh.


 
     
Kalendár

 
Info stránka
užívatelia na linke :
Registrovaní užívatelia : 0
hostia : 1
Spolu : 1
Štatistika :
Registrovaní užívatelia : 1
návštevy na webe : 17498
Rekord : 10
( - 4/06/2021 - 17:57)
 

Up nn Up