Mimosúdne riešenia
Poslanie a úlohy
 
Požiarna ochrana
Projekty a dokumentácia
• Dokumentácia 
• Projekty 
Úlohy v PO
 
Bezpečnosť pri práci
Školenia
 
Kontakt
• Web-Mail
 
2.Mediátor
 

Mediátor je registrovaným odborníkom v oblasti civilného práva a riadi sa Zákonom č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov.
Mediátor je treťou stranou sporu, nezávislým odborníkom, ktorý nesúdi ani nerozhoduje, iba pomáha hľadať cestu cez konflikty k vzájomnej, obidvom stranám vyhovujúcej dohode. Zabezpečuje, aby každá strana sporu mala rovnakú možnosť sa k sporu vyjadriť a o výsledku slobodne rozhodnúť.
Uľahčuje cestu ku konečnému rozhodnutiu. O úspechu či neúspechu mediácie rozhoduje snaha mediátora pochopiť obidve strany sporu, jeho odborné znalosti spolu s naučenými technikami komunikácie.„Nesúhlasím s tým, čo hovoríte, ale vždy budem usilovať o to, aby ste to hovoriť mohli.“ /Voltaire/

 
     
Kalendár

 
Info stránka
užívatelia na linke :
Registrovaní užívatelia : 0
hostia : 1
Spolu : 1
Štatistika :
Registrovaní užívatelia : 1
návštevy na webe : 17500
Rekord : 10
( - 4/06/2021 - 17:57)
 

Up nn Up