Mimosúdne riešenia
Poslanie a úlohy
 
Požiarna ochrana
Projekty a dokumentácia
• Dokumentácia 
• Projekty 
Úlohy v PO
 
Bezpečnosť pri práci
Školenia
 
Kontakt
• Web-Mail
 
3.Výhody mediacie
 

Mediácia je mimosúdna činnosť neverejná (záruka súkromia) a dôverná, a mediátori sú viazaní zo zákona mlčanlivosťou. Mediácie sa zúčastnia len strany sporu, mediátor a prípadne ďalšie fyzické osoby prizvané mediátorom alebo osobou zúčastnenou na mediácii, ktoré majú ale tiež povinnosť mlčanlivosti. Prejednávanie sa koná v neformálnom a príjemnom prostredí. Taktiež s mediáciou je obyčajne možné začať veľmi rýchlo a nenastávajú prieťahy ako pri súdnych sporoch.Účasť na mediácii je dobrovoľná a strany sporu majú kontrolu nad procesom riešenia sporu a jeho výsledkom. Mediátora je možné si slobodne vybrať a mediáciu je možné kedykoľvek ukončiť i bez dosiahnutia dohody.
V priebehu mediácie si strany ujasňujú potreby, záujmy a očakávania svoje i druhej strany, pri dobrom priebehu sa snažia pochopiť druhú stranu a aj sami byť pochopení.

V prípade dosiahnutia dohody je väčšia spokojnosť účastníkov s jej formou a pravdepodobnosť jej dodržiavania je vysoká. Ani jedna zo strán nemá pocit prehry. 
     
Kalendár

 
Info stránka
užívatelia na linke :
Registrovaní užívatelia : 0
hostia : 1
Spolu : 1
Štatistika :
Registrovaní užívatelia : 1
návštevy na webe : 17500
Rekord : 10
( - 4/06/2021 - 17:57)
 

Up nn Up