Mimosúdne riešenia
Poslanie a úlohy
 
Požiarna ochrana
Projekty a dokumentácia
• Dokumentácia 
• Projekty 
Úlohy v PO
 
Bezpečnosť pri práci
Školenia
 
Kontakt
• Web-Mail
 
Otázky a odpovede
 
Prečo alternatívne a mimosúdne riešenia?
Zaťaženie orgánov súdov, časové, finančné a personálne, vytvára dôvodný predpoklad pre alternatívne prístupy v riešeniach spotrebiteľských sporov, čím sa vytvára priestor pre odbúranie časti agendy súdov. Od rozšírenia mimosúdnych foriem riešenia a mediácie sa očakáva nielen zlepšenie prístupu k spravodlivosti, ale aj odbremenenie súdov, zrýchlenie a zefektívnenie riešenia sporov, ale v neposlednom rade najmä zmena kultúry riešenia sporov na Slovensku. K nízkemu stupňu riešenia spotrebiteľských sporov súdnou formou prispieva absentujúca dlhodobá tradícia v súdnej praxi a tiež neochota spotrebiteľov vstupovať do súdnych podaní a procesov.

print  Publikované : Utorok, 17 August 2010 - 08:34
 Posledná úprava : Utorok, 17 August 2010 - 08:34
 Stránka čítaná 196 krát

 
     
Kalendár

 
Info stránka
užívatelia na linke :
Registrovaní užívatelia : 0
hostia : 1
Spolu : 1
Štatistika :
Registrovaní užívatelia : 1
návštevy na webe : 14462
Rekord : 8
( - 3/02/2017 - 06:42)
 

Up nn Up