Mimosúdne riešenia
Poslanie a úlohy
 
Požiarna ochrana
Projekty a dokumentácia
• Dokumentácia 
• Projekty 
Úlohy v PO
 
Bezpečnosť pri práci
Školenia
 
Kontakt
• Web-Mail
 
Otázky a odpovede
 
Spotrebiteľské minimum
Niekoľko užitočných rád pre spotrebiteľov:

* pred podpisom si zmluvu vždy pozorne prečítajte (predovšetkým tie ustanovenia, ktoré sú zaznamenané drobnými písmenkami, resp. na vedľajších listoch, či stranách)
* neobávajte sa opýtať na nejasnosti zmluvy pred kúpou (nepýtajte sa len predajcu, poraďte sa s profesionálmi)
* nepripúšťajte žiaden nátlak pri naštudovaní zmlúv – časový, ani nijaký iný
* v prípade potreby navrhnite zmenu podmienok predaja (požadujte, ak návrh zmluvy nie je prijateľný alebo sa javí ako nevýhodný pre Vás, úpravu zmluvy. Predtlačený návrh zmluvy nemusí byť definitívny a konečný)
* pýtajte sa na záručné podmienky a garančné lehoty
* vyberajte si predajcov podľa korektnosti prístupu k riešeniu reklamácii (venujte pozornosť vypisovaniu reklamačných lístkov, reklamačných zápisníc zo strany predajcov a poskytovateľov služieb)
* pred potvrdením zmluvy o dielo, pri objednávaní prác požadujte dôsledne potvrdenie nákladných náležitostí (konečnú cenu, termíny realizácie, formy a spôsob preberacieho konania, finančne sa vyrovnávajte až po prevzatí vykonaných prác)
* buďte pohotoví a zabezpečujte si dôkazy pre prípadné obhajovanie Vašich práv mimo súdu a na súde
* pri nákupe špecifických tovarov, poraďte sa s viacerými odborníkmi
* pri komplikovaných sporoch s predajcami obráťte sa na organizáciu, ktorá ma s mimosúdnym riešením sporov skúsenosti

print  Publikované : Utorok, 17 August 2010 - 08:38
 Posledná úprava : Utorok, 17 August 2010 - 08:38
 Stránka čítaná 177 krát

 
     
Kalendár

 
Info stránka
užívatelia na linke :
Registrovaní užívatelia : 0
hostia : 1
Spolu : 1
Štatistika :
Registrovaní užívatelia : 1
návštevy na webe : 14476
Rekord : 8
( - 3/02/2017 - 06:42)
 

Up nn Up